Introduksjon til 8 ukerskurset – Tilgjengelig under KURS!

Mindfulness og livsglede  ”Et 8 ukers kurs hvor du lærer å ta styringen i ditt eget liv”  Dette er et 8-ukers kurs som lærer deg hvordan du tar styringen over ditt eget liv, dine egne tanker, og din egen følelsesmessige tilstand ved hjelp av mindfulness trening og positiv psykologi. En gammel myte sier at vi

Uke 1

Uke 1

Uke 1: Hva er mindfulness? Denne uken lærer du to ting: Hva er mindfulness? Hvordan gjøre mindfulness-øvelsene ”mindfulness på pust” og ”kroppsskanning?” Jeg forklarer hva mindfulness er med utgangspunkt i én setning: ”Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten dom og vurdering.” Én enkelt setning, men en livsreise for å virkelig forstå alt hva den innebærer. Når

Uke 2

Uke 2

Uke 2: Verdier & Mindfulness på kropp Hva er det som ligger til grunn for dine valg og handlinger? Hvorfor gjør du de tingene du gjør? Hva er det som er viktig når alt kommer til alt? Reflekter litt over disse spørsmålene og ta til etterretning de svarene du gir deg selv. For hvis du

Uke 3

Uke 3

  Uke 3: Livsglede & Mindfulness på følelser Fra et mindfulness perspektiv er livsglede et av aspektene ved sinnets natur. Dette betyr at du er født med en naturlig glede over å være levende og at dette alltid er til stede som en iboende mulighet. Vi er så vant til det motsatte, det vil si

Uke 4

Uke 4

Uke 4: Inspirasjon & Å gi slipp på hindringer Denne uken begynner vi med å undersøke hva som får hjertet ditt til å skrike ”JA!” Vi ser på Livshjulet og du får anledning til å måle deg selv: Hvordan synes du selv det står til med de viktigste livsområdene i livet ditt, og hva skal

Uke 5

Uke 5

Uke 5: Automatiske tanker & Mindfulness på sinnet Tankene renner som en elv i en kontinuerlig strøm. Noen ganger i et langsomt tempo, andre ganger med større kraft og intensitet, men det er alltid bevegelse. Det er et faktum vi ikke får gjort noe med. Tanker kommer og går enten vi vil det eller ikke,

Uke 6

Uke 6

Uke 6: Akseptering Akseptering er en ferdighet som kan forandre livet ditt fullstendig. I det øyeblikket du forstår hva det betyr å møte livet med en aksepterende holdning, så vil du ikke lenger oppleve deg selv som et offer for tilfeldighetenes spill, men snarere oppdage hva det innebærer å være et menneske som har funnet

Uke 7

Uke 7

Uke 7: Stressmestring Negativt stress er den største trusselen mot fysisk og mental velvære i den vestlige verden i dag. Tenk litt på det, for det sier ikke lite om hva vi prioriterer som viktig, både som samfunn, men også som enkeltmennesker. Det finnes ingen universalløsning som vil ta stress bort fra livet ditt en

Uke 8

Uke 8

Uke 8: Mindfulness på ting slik de er & Veien videre Mindfulness på ting slik de er, handler om å skille sannhet fra usannhet, om å skille hvordan ting faktisk Er,fra hvordan de fremtrer for oss. I vår uvitenhet om virkeligheten slik den er ser vi fred der det kun er uro, fasthet der det

Kroppsscanning med Mindfulness

Kroppsscanning med Mindfulness

Kroppsscanning gir deg en dyp avspenning og restituerer kroppen og sinnet ditt. Vi anbefaler deg å gjøre en kropsscanning når du føler deg sliten, stresset eller trenger energi. Det er ikke alltid vi har tid til å legge oss å sove, men en dyp kroppsscanning vil gi deg ny kraft, tilstedeværelse og klarhet. Dette kan