Du må være logget inn for å se videoen
Logg inn eller registrer deg for å se treningsvideoen.

Uke 6: Akseptering

Akseptering er en ferdighet som kan forandre livet ditt fullstendig. I det øyeblikket du forstår hva det betyr å møte livet med en aksepterende holdning, så vil du ikke lenger oppleve deg selv som et offer for tilfeldighetenes spill, men snarere oppdage hva det innebærer å være et menneske som har funnet sin egen styrke.

Det kan være greit å ta inn over seg at akseptering er ikke en magisk metode for å kvitte seg med smerte. Hvis du er i stand til å virkelig akseptere en vanskelig situasjon, betyr ikke det at smerten blir borte. Det som derimot blir borte er lidelsen.

Hvis dette høres litt merkelig ut, så la oss se litt nærmere på smerte og lidelse. Smerte er en integrert del av det å leve. Livet endrer seg hele tiden og vår opplevelse av denne konstante endringen er naturlig nok også skiftende. Noen ganger er livet intenst herlig, andre ganger intenst smertefullt, og andre ganger igjen et sted midt i mellom. Slik er det bare. Det er ikke mulig å leve uten å kjenne smerte.

Lidelse derimot er noe som inntreffer når vi motsetter oss smerte. Det er en veldig vanlig ting å gjøre, men kostnaden ved å gjøre det er mye større enn de fleste av oss aner. Når vi motsetter oss smerte, så stopper vi en naturlig bevegelse, og i stedet for å unngå smerte som er det vi håper på, så setter vi oss fast i den. Når vi blir sittende fast i smerte, så har vi havnet i en tilstand av lidelse.

Det er her akseptering kommer inn som en grunnleggende viktig ferdighet. Akseptering er altså ikke en bevegelse bort fra smerten ved vanskelige tanker og følelser, men heller en klar erkjennelse av at disse tankene og følelsene faktisk er der. Dette er viktig. For det er først når vi erkjenner at noe er virkelig, at vi faktisk kan gjøre noe med det.