Om Webtrening konsept

Gründerne Monica Øien og Rikke Scillinger forteller hvordan webtrening virker.